TCS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin

Mã chứng khoán: TCS 

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu