CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

-     Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

-     Thời gian thực hiện:  25/05/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng tài chính – Kế toán Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.