Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/06/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.