Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà- CTCP (TBC– HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/12/2015 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.