CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phiếu (01 cố phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 03/05/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI. Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 03/05/2019. Khi nhận cổ tức Quý cổ đông phải phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.