Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cố phiếu được nhận 1200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/05/2018

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI. Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.