TAR: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Mã chứng khoán: TAR 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 29/06/2020

- Địa điểm tổ chức:TCPH sẽ gửi thư mời cho cổ đông

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu