T12: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi

Mã chứng khoán: T12 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:10/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2020

 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau theo quy định. 

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu