Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam (SWC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 30/08/2014

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh - Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

- Nội dung họp: báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, phương án phân chia lợi nhuận và các quỹ năm 2013, các chỉ tiêu sản xuất năm 2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.