CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC - sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019

Ngày đăng ký cuối cùng:  15/08/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng tạm thời của Công ty SAVICO, Lầu 9 tòa nhà SAVICO – VVA, số 277-279 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.