CTCP Chế tác đá Việt Nam (STV- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 29/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

- Nội dung đại hội: Xem xét, thảo luận và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.