Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/06/2015

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ  phiếu – 1 quyền biểu quyết 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/06/2015.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp: Thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.