Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (SRF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích : Chi trả cổ  tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 22/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu điền thông tin vào phiếu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website: www.searefico.com và gửi bản gốc về công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh – Tầng 14, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Trường hợp gửi thông tin qua mail và fax, vui lòng gửi theo số fax: (08) 38226001 hoặc email: vkduc@searefico.com trước ngày 20/05/2015 và bổ sung bản gốc phiếu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Công ty chậm nhất ngày 21/05/2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.