CTCP Cao su Sao Vàng (SRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 còn lại bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 05/7/2018

-  Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/07/2018 và phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.