SNZ: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)


CTCP Phát triển khu công nghiệp (SNZ - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu