CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (SNC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:11/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019

Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đợt 2)

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn – Địa chỉ Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân (Giấy ủy quyền nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.