CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (SMN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 30/01/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam – Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM bắt đầu từ ngày 30/01/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.