Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam
(SMN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 29/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam – Số 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/01/2016) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.