CTCP Thiết bi Phụ tùng Sài Gòn (SMA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 23/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn: Địa chỉ: 404 Trường Sa, Phường 2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM ( vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 23/01/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.