SJG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán: SJG 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Tổng Công ty Sông Đà

- Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu