CTCP Công ty cổ phần ANI (SIC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2019

Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền. 

Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

Thời gian thực hiện: Ngày 12/09/2019

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/09/2019 tại văn phòng Công ty cổ phần ANI tại số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.