SIC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)

 

CTCP Công ty cổ phần ANI (SIC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2019

Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền. 

Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

Thời gian thực hiện: Ngày 12/09/2019

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/09/2019 tại văn phòng Công ty cổ phần ANI tại số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu