CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức trong tháng 4/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.