Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        31/10/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 01/12/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/12/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.