Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt. 

Tỷ lệ thực hiện: 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Thời gian thực hiện: 05/06/2018.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Các cổ đông của Công ty sẽ nhận cổ tức  tại văn phòng Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn: số 02 Sông Đáy, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/06/2018. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và CMND (hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu) còn giá trị sử dụng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.