CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 02/08/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khách sạn Sài Gòn, địa chỉ 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/08/2018. Cổ đông nhận cổ tức mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước còn giá trị sử dụng. Trường hợp nhận bằng hình thức chuyển khoản vui long liên hệ với Tổ chức phát hành theo số điện thoại (+84-28) 38299734 để được hướng dẫn.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.