Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

Lý do và mục đích: Chia trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đại lý Vận tải SAFI (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/06/2018 và xuất trình giấy chứng nhận cổ phần và chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.