Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (SFG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 29/06/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính CTCP Phân bón Miền Nam – số 125B, CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/06/2018, xuất trình chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng và bản chính sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng của người được ủy quyền và giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương) và bản chính sổ cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.