CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019

-     Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

-     Ngày thanh toán: 31/05/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.