CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà ( SDP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua các phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;

+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.