Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thực hiện: 04/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần sơn Đồng Nai từ ngày 04/02/2016 hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đối với trường hợp nhận tiền mặt, khi cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (bản chính) để đối chiếu.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.