Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:              1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/01/2015 đến ngày 21/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.