Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 13/10/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 13/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.