CTCP Xây dựng số 5 (SC5 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2018

Lý do và mục đích:  Chi trả cổ  tức năm 2017 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Ngày thanh toán: 30/08/2018

Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 - Phòng Kế toán - Lầu 9 số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.