CTCP Siam Brothers Việt Nam (SBV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 18/07/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; 

+    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam - Tòa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM (từ 8h00 đến 11h00 và từ 13h00 đến 15h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần) bắt đầu từ ngày 18/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.