SBD: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Mã chứng khoán: SBD 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/07/2020

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu