SBD: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu (10%)

CTCP Khu công nghiệp Hố Nai (SBD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới).
-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ tức bằng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1052 cổ phiếu, tương ứng với số cổ tức bằng cổ phiếu được nhận là 1052 x 10% = 105,2 cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 105 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu