Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 31/05/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2018 và để thuận tiện và an toàn cho cổ đông cũng như Công ty, Công ty khuyến nghị cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.