CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (SBC - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019

Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Ngày thanh toán: Ngày 08/05/2019

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn, địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà SAGOTA, số 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/05/2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.