Công ty cổ phần Sông Ba (SBA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/05/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sông Ba từ ngày 10/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.