CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (SAL - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

Tỷ lệ thực hiện: 0,0937%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9,37 đồng).

Thời gian thực hiện: 25/07/2018.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 25/07/2018 (Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.