CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019

-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-     Ngày thanh toán: 18/04/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (số 155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/04/2019 và xuất trình sổ cổ đông, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy ủy quyền của  Công ty (nếu cổ đông là tổ chức).

Trường hợp cổ  đông không thể trực tiếp đến làm thủ tục nhận cổ tức, đề nghị làm Giấy ủy quyền cho người nhận cổ tức (Giấy ủy quyền của cổ đông cá nhân cần có chứng thực bởi Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc phòng công chứng).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.