CTCP Đường sắt Thanh Hóa (RTH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/08/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty, số 46 đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian chi trả: giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật) bắt đầu từ ngày 16/08/2018. Cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức, trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.