Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

a. Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10% cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận  1 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận là 15,5 cổ phần. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ cổ đông A sẽ thực nhận số cổ phiếu là 15. Phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Nhựa Rạng Đông, địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7/2015

- Địa điểm thực hiện: CTCP Nhựa Rạng Đông, địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.