Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.

- Nội dung lấy ý kiến:

+Thông qua phương án chào bán 30% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.
+Một số nội dung liên quan công tác quản trị sản xuất kinh doanh của Công ty

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.