Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt  (RCC – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường Sắt tại địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội từ ngày 25/01/2016. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.