CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2018

Lý do và mục  đích   : Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng)

Ngày thanh toán: 15/08/2018

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tài chính – Kế toán của tổ chức phát hành, bắt đầu từ ngày 15/08/2018 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.