CTCP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:29/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019

-  Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

-  Tỷ lệ thực hiện:  1,79%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 179 đồng)

-  Thời gian thực hiện:  16/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.