QHD0823023: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: QHD0823023              

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức đấu thầu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 15.000 đồng

- Ngày thanh toán: 20/07/2020

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu