Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (QHD – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 21/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty bắt đầu từ ngày 21/01/2016:

Trường hợp nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân (có bản sao nộp kèm) nhận cổ tức tại phòng kế toán – Công ty cổ phần Que hàn Điện Việt Đức, Địa chỉ: Nhị Khê, Thường Tín, TP Hà Nội ( vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/01/2016.

Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu cung cấp chứng minh thư nhân dân bản sao và số tài khoản thụ hưởng theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu nhận tại phòng kế toán Công ty cổ phần Que hàn Điện Việt Đức) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 21/01/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.