QCC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông

Mã chứng khoán: QCC 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian tổ chức đại hội: vào lúc 08h00, ngày 28/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu